Jesteś tutaj
Dom > Fitness > Metody treningowe

Metody treningowe

Co to jest metoda treningowa?

Metoda treningowa jest to sposób prowadzenia pracy szkoleniowej przez trenera prowadzący do uzyskania optymalnych efektów treningowych.

1. Metoda ciągła

W metodzie ciągłej praca fizyczna jest wykonywana przez dłuższy czas w umiarkowanej intensywności i odbywa się w warunkach „równowagi tlenowej”. Metodę ciągłą jednostajną najlepiej stosować do rozwijania wytrzymałości ogólnej. Charakteryzuje się ona przede wszystkim brakiem przerw wypoczynkowych odbywających się w trakcie wysiłku fizycznego. Wyróżniamy:

• Metoda ciągła o stałej intensywności – polega na wykonywaniu długotrwałego wysiłku fizycznego ze stałą, równomierną intensywnością. Stosuje się ją w celu:
– zwiększania sprawności układu krwionośnego oraz oddechowego
– zwiększenia odporności organizmu na zmęczenie
– zwiększenia wytrzymałości organizmu na utratę płynów ustrojowych
– zwiększenia odporności na wahania temperatury ciała
– poprawy ekonomii pracy
– pobudzenia większej ilości grup mięśniowych niezbędnych do wykonania danej pracy.

• Metoda ciągła o zmiennej intensywności – polega na wykonywaniu ciągłego wysiłku podczas którego dochodzi do zmiany jego intensywności. Możemy wyróżnić dwie odmiany tej metody:
– metoda ciągła o planowanej zmiennej intensywności
– metoda ciągła o nieplanowanej zmiennej intensywności

Metodę tą stosuje się w celu:
– rozwijania wytrzymałości oraz wytrzymałości siłowej
– poprawy ekonomii, precyzji oraz swobody ruchu

2. Metoda przerywana

Charakteryzują ją powtarzające się na przemian zmiany faz wysiłku (obciążenia) i wypoczynku. W celu modyfikacji intensywności wysiłku fizycznego prowadzonego według tej metody, należy dokonać zmiany którejś z wymienionych faz – odpoczynku lub wysiłku (obciążenia).

3. Metoda powtórzeniowa

Polega na wykonywaniu po każdym wysiłku przerwy prowadzącej do pełnego wypoczynku. W czasie treningu z tą metodą organizm wielokrotnie musi przestawić ze stanu spoczynku do pełnej aktywności wszystkie układy biorące w nim udział.

Metodę tą stosuje się w celu:

– rozwinięcia siły maksymalnej
– rozwinięcia wytrzymałości szybkościowej oraz specjalnej
– kształtowania zdolności beztlenowych
– poprawy ekonomii procesów metabolicznych
– kształtowania zdolności psychicznych (koncentracji i odporności)
– rozwinięcia gibkości

4. Metoda interwałowa

Polega na zaplanowanym następowaniu po sobie faz wysiłku i niepełnego wypoczynku. Zarówno intensywność, jak i długość przerw wypoczynkowych są planowane według zasady, że każdy następujący po sobie wysiłek ma być wykonywany na tle niezlikwidowanego zmęczenia po go poprzedzającym.

Dwie odmiany tej metody:
– ekstensywną metodę interwałową
– intensywną metodę interwałową

Metodę tą stosuje się w celu:
– rozwinięcia wytrzymałości tlenowej (ekstensywna metoda interwałowa)
– rozwinięcia wytrzymałości beztlenowej (intensywna metoda interwałowa)

 

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz
Do góry