Jesteś tutaj
Dom > Nowości > Technika gry w tenisa. Opanuj ją.

Technika gry w tenisa. Opanuj ją.

Technika gry w tenisa do najłatwiejszych nie należy. Warto ją jednak w miarę dobrze opanować jeśli chce się być skutecznym zawodnikiem. Poniżej przedstawiamy poszczególne elementy techniki tej gry i zasady skutecznego jej stosowania.

 

ELEMENTY TECHNIKI:

     Tenis jest grą tak technicznie zaawansowaną, że tak naprawdę nie ma uderzeń wzorcowych. Każdy zawodnik, czy tenisista amator wykonuje swoje własne specyficzne i niepowtarzalne uderzenia. Nie ma dwóch identycznych bekhendów, czy serwisów. Podobnie jak linie papilarne technika uderzeń poszczególnych graczy jest unikalna i niepowtarzalna.

 Na dodatek nawet ten sam tenisista wyjątkowo rzadko (poza serwisem) uderza piłkę za pomocą identycznej techniki, ze względu na dużą ilość zmiennych czynników .

     W związku z tym nie ma odpowiedzi na pytanie jaka technika jest najlepsza? Każdy model techniki, który daje kontrolę nad piłką , jest ekonomiczny i skuteczny jest dobry 

     Technika uderzeń jest względna, ponieważ zależy od udziału podstawowych elementów techniki podczas odbicia piłki. Warto zająć się analizą tych elementów pod kątem ich sumarycznego wpływu na  efekt uderzenia.

Elementy te możemy sklasyfikować w 9-ciu kategoriach:

 •  giętkość nadgarstka,
 •  pomoc drugiej ręki,
 •  kąt otwarcia płaszczyzny rakiety,
 • odległość tenisisty od piłki,
 •  chwyt rakiety,
 •  sposób przygotowania rakiety,
 •  prędkość ruchu rakiety,
 •  ruchy ciała tenisisty,
 •  sposób prowadzenia rakiety.

 

Wszystkie te elementy gry są jednakowo ważne. Każdy składnik uderzenia ma wpływ na inne i na efekt końcowy, czyli na kierunek, silę, rotację piłki. Nawet jeden źle wykonany element najczęściej kończy się utratą punktów.

Opanowanie techniki tenisowej zależy zarówno od treningu, zastosowania odpowiednich metod szkoleniowych, jak i od intuicji i talentu gracza. Wszystkie te zależności powodują, że technika jest bardzo subtelna, niełatwa do opanowania, ale za to radość z osiąganych postępów jest dzięki temu większa.

GIĘTKOŚĆ NADGARSTKA.

 Ważnym elementem techniki tenisowej jest używanie nadgarstka. Sztywny nadgarstek  przeszkadza w prawidłowej grze, a pod dłuższym okresie prowadzi do kontuzji. Dobra praca nadgarstka dłoni trzymającej rakietę jest ściśle związana z prawidłowym używaniem drugiej ręki. Dzięki odpowiedniej pracy nadgarstka można wykonywać niewielkie skręty rakietą, przyspieszyć uderzenie oraz oszczędzać swoje siły.

 POMOC DRUGIEJ RĘKI.

Ułożenie drugiej reki w okolicy serca rakiety w pozycji oczekującej oraz w fazie przygotowania do uderzenia, umożliwia rozluźnienie nadgarstka i mięsni reki trzymającej uchwyt rakiety. Dzięki temu można szybko i dokładnie zmienić uchwyt, kąt otwarcia płaszczyzny rakiety oraz ustawić rakietę w odpowiedniej odległości od ciała. Wszystkie te detale mają  podstawowy wpływ na dokładność i siłę uderzeń.

KĄT OTWARCIA RAKIETY.

Zmiana kata otwarcia płaszczyzny rakiety w jest najprostszym sposobem wpływania na tor lotu piłki. Uderzenie otwarta rakietą bez użycia rotacji da nam piłkę wysoką, natomiast zamknięta – da nam piłkę płaską. Przy tej samej sile uderzenia ma to również wpływ na długość piłki. Kombinacja z innymi elementami gry daje różne efekty. Np. zamknięta rakieta prowadzona ostro do góry może dać nam piłkę wysoką (topspin), natomiast otwarta rakieta prowadzona ostro w dół może nam dać piłkę niską (slajs). Kąt płaszczyzny rakiety zmieniamy zarówno stosując odpowiedni uchwyt, jak i dzięki pracy nadgarstka.

ODLEGŁOŚĆ OD PIŁKI.

Odległość gracza od piłki zależy głównie od pracy nóg. Przy uderzeniu ważne jest żeby dobiec do piłki i ustawić się w ten sposób, żeby można było wygodnie prowadzić rakietę. Odległość od piłki zmienia się również podczas uderzenia, gdyż najczęściej uderzamy piłkę w ruchu.

Wczesne przygotowanie rakiety umożliwia przewidzenie strefy uderzenia piłki, przy czym rodzaj chwytu i kąt otwarcia rakiety wpływają na decyzję jak blisko możemy podbiec do nadlatującej piłki. Należy starać się podejść do piłki na taką odległość, żeby odbić ją w pozycji wygodnej.

CHWYT RAKIETY.

Uchwyt rakiety to zarówno pozycja dłoni w stosunku do „kantów trzonka rakiety” i ułożenie palców, jak i ściskanie i rozluźnianie palców. Dla prawidłowego uchwytu rakiety niezbędne jest zostawienie większego odstępupomiędzy palcem wskazującym i środkowym, mniejszego odstępu pomiędzy palcem środkowym i czwartym. Wtedy palec wskazujący i kciuk wyczuwają zmiany kata rakiety, a trzy dolne palce stanowią blok ściskający rakietę w momencie odbicia piłki.

Sposób trzymania rakiety dostosowujemy w zależności od własnego wyboru uderzenia i dopasowujemy go w zależności od wysokości uderzenia piłki. W zasadzie prawie przy każdym uderzeniu trzymamy rakietę inaczej. Np. forhend uderzany nisko wymaga uchwytu bardziej otwartego, uderzany wysoko – mocno zamkniętego. Przy niskich wolejach najlepiej jest trzymać rakietę uchwytem kontynentalnym.

PRZYGOTOWANIE RAKIETY.

Czasem potrzebny jest głęboki zamach, czasem płytki, a przy odbiorze mocnego serwisu bez zamachu blokujemy rakietę przed ciałem. Przy różnych uderzeniach odległość rakiety od ciała zmienia się. Czasem rakietę trzeba unieść, innym razem opuścić w dół. W zależności od tego, co zamierzamy zrobić z piłką – przygotowanie do uderzenia będzie wyglądało inaczej.

 Warto zdawać sobie sprawę, że kontakt rakiety z piłka trwa niezwykle krótko: od dotknięcia do opuszczenia naciągu mija zaledwie 0,003 – 0,006 sekundy. W ciągu godziny gry na punkty daje to czas 0,7 – 1,3 sekundy. Tylko w tym okresie mamy wpływ na siłę, kierunek i rotację odbicia piłki, a więc możemy zdecydować o wyniku meczu. Pozostały czas to czynności dodatkowe takie ja: przygotowanie do uderzenia, zbieranie piłek itp.

 Sposób przygotowania rakiety i zamach zależy od czasu jaki mamy do odbicia piłki. Znacznie ważniejsze jest odpowiednie ustawienie rakiety w momencie kontaktu z piłką. Jedynym celem zamachu przed uderzeniem jest uzyskanie siły. Dużo ważniejsza jest koncentracja uwagi na prawidłowym kontakcie rakiety z piłką. Na zamach często po prostu nie ma czasu

PRĘDKOŚĆ RAKIETY.

     Zmiany prędkości rakiety podczas uderzenia wpływają zarówno na silę się uderzenia, długość i rotację piłki. Jest to niesłychanie ważny i trudny element gry. Przyspieszenia ruchu rakiety wykonuje się luźnym nadgarstkiem. Istotne jest prowadzenie rakiety z użyciem inercji, co oszczędza własne siły.

RUCHY CIAŁA TENISISTY.

     Uginanie kolan, skręt ramion i bioder maja istotny wpływ na uderzenie. Równowaga ciała nadaje uderzeniu kontrolę, natomiast impet nadaje większą siłę.

PROWADZENIE RAKIETY.

     Ruch rakiety względem ciała ma istotny wpływ na uderzenie. Przy tym samym kącie otwarcia płaszczyzny rakiety kierunek ruchu decyduje o torze piłki. Inaczej prowadzi się rakietę podczas grania loba, inaczej do płaskiej piłki. Sposób prowadzenia rakiety zależy w dużym stopniu od rodzaju uchwytu, odległości od  piłki i balansu ciała. Zmienić zdjęcia wszystkie podłużne.

RAKIETY.

 Zmiany prędkości rakiety podczas uderzenia wpływają zarówno na silę się uderzenia, długość i rotację piłki. Jest to niesłychanie ważny i trudny element gry. Przyspieszenia ruchu rakiety wykonuje się luźnym nadgarstkiem. Istotne jest prowadzenie rakiety z użyciem inercji, co oszczędza własne siły.

PRACA NÓG – PODSTAWOWE KROKI. 

Aby uderzyć piłkę z większą siłą potrzebny jest nowy sposób wykonania samego uderzenia. Wymaga ono obecnie większych zdolności atletycznych przejawiających się w przeskokach i konieczności utrzymania równowagi dynamicznej. Jednocześnie poruszanie do piłki oraz powrót do stanu równowagi po uderzeniu są wykonywane szybciej niż dotychczas. Statystyki wykazują, że 70% zepsutych lub nieczysto trafionych uderzeń wynika ze słabej pracy nóg. Oznacza to, że praca nóg jest podstawą każdego uderzenia.

    W tenisie, nie jest ważne jak jesteś szybki, ale jak jesteś szybki w stosunku do piłki. Możesz poruszać się po korcie znacznie szybciej i skuteczniej (dochodząc do większej ilości piłek zagranych przez przeciwnika) znając najbardziej ekonomiczne i efektywne sposoby poruszania się.

    Istnieje 6 kroków na drodze do lepszego krycia kortu:

 1. Krok 1: Start (eksplozja)
 2. Krok 2: Ustawienie
 3. Krok 3: Uderzenie
 4. Krok 4: Powrót do stanu równowagi
 5. Krok 5: Cross (Krok skrzyżny)
 6. Krok 6: Hop (split step)

    Nawet zawodnik uważany za wolnego może poprawić krycie kortu jeśli nauczy się właściwego używania tych 6 kroków.  Główną zasadą przyświecającą wszystkim tym krokom jest jak najskuteczniejsze poruszanie się poczynając od środka ciężkości ciała, a nie od głowy lub ramion.

 

Krok 1. Start

    Twoja szybkość na korcie zależy od tego jak szybko wykonujesz pierwszy krok. Gdy poruszasz się do piłki, powinieneś ‘wystrzelić’ pierwszy krok nogą która jest najbliżej piłki. Ruch ten skręca jednocześnie nieco twój tułów i ramiona, zapoczątkowując odprowadzanie rakiety do tyłu. Zapoczątkowujesz ruch nogą i przemieszczasz środek swojego ciała w kierunku piłki. Jeśli pochylisz się najpierw głową i ramionami, twoje nogi zawsze będą próbowały nadążyć za górną połową twojego ciała, i prawdopodobnie zdążysz jedynie uderzyć piłkę samą ręką. Innym częstym błędem jest wykonanie pierwszego kroku wstecz wiodącą nogą. Jeśli to zrobisz, po dwóch krokach zmierzasz już do nikąd.

 

Krok 2: Ustawienie

    Jeśli piłka jest daleko od ciebie, początkowe kroki w kierunku uderzenia powinny być długie i bardzo dynamiczne. Gdy zbliżasz się do piłki, wykonaj kilka drobnych kroków korygujących (oczywiście gdy masz czas) abyś był w stanie równowagi i kontroli nad ciałem przed uderzeniem, oraz ustaw tylną nogę na linii toru lotu piłki. Prawie cały ciężar twojego ciała powinien być na tej nodze abyś mógł wejść w piłkę w momencie uderzenia. Czekanie na uderzenie w tej pozycji pozwala ci na odpowiednio szybkie ustawienie się do wysokich, niskich lub nieczystych odskoków piłki, rotacji i innych cech toru lotu piłki po odbiciu od podłoża. Jeśli przed uderzeniem stoisz na nodze znajdującej się bliżej piłki to nie możesz dokonać niezbędnych korekt, jedyne co możesz zrobić to machnąć rakietą.

 

Krok 3. Uderzenie

    Gdy już twoja tylna noga znajduje się na linii toru lotu piłki i ciężar całego ciała spoczywa na tej nodze, następnym twoim zadaniem jest wejście w piłkę tak aby całe twoje ciało przesuwało się do przodu podczas uderzenia. Nawet gdy uderzasz z pozycji otwartej warto dodać wejście w piłkę gdyż łatwiej jest wtedy przenieść maksymalną ilość energii z ciała na piłkę. Nie uciekaj biodrami do tyłu w czasie uderzenia. Jeśli nie przesuniesz ciężaru swojego ciała do przodu, twoje ramię będzie próbowało wytworzyć całą energię potrzebną do uderzenia zamiast nóg.

 

Krok 4. Powrót do stanu równowagi po uderzeniu.

    Po zagraniu, musisz jak najszybciej przygotować się do następnego uderzenia (recovery). Nie podziwiaj efektów swojego forhendu po linii gdy piłka wciąż jest w grze. Aby jak najszybciej powrócić do kortu zaraz po zakończeniu uderzenia, obniż środek ciężkości ciała dla lepszej równowagi, obróć się wokół wiodącej nogi i przenieś tylną nogę do przodu i w bok aby następnie wystrzelić z tej nogi i rozpocząć powrót do optymalnego ustawienia do następnego uderzenia. Gdy musisz szybko i  zdecydowanie zmieniać  kierunek biegu, trzymaj tyłek nisko i głowę wysoko. W ten sposób magazynujesz energię w nogach aby eksplodować w kierunku w którym musisz biec. Ważne jest aby najpierw uderzyć a potem dopiero powracać do stanu równowagi. Jeśli uderzasz piłkę jednocześnie próbując wrócić do kortu, twój zamach do przodu przebiega z boku na bok, przez co tracisz siłę i kontrolę uderzenia.

 

Krok 5. Cross (krok skrzyżny)

    Najszybszym sposobem na powrót do kortu jest wykonanie pierwszego kroku skrzyżnego nogą znajdującą się bliżej boku kortu przez nogę znajdującą się bliżej środka.  Robiąc ten krok, możesz przebyć dwukrotnie dłuższy dystans wykonując o połowę mniej kroków. Przyczyną dla której tenisiści byli uczeni nigdy nie krzyżować nóg było utrzymanie bioder równolegle do siatki aby nie dać się złapać przeciw nogom (wrong – footed). Jednakże, twój przeciwnik nie może wystarczająco szybko dobiec do piłki i posłać jej na drugą stronę tak aby złapać cię ze skrzyżowanymi nogami zaraz po tym jak złapałeś równowagę po uderzeniu. Jeśli natomiast zaraz po uderzeniu będziesz wracał do kortu tylko krokiem dostawnym, dystans jaki możesz przebyć jest dość ograniczony, gdyż jedna z twoich stóp może przesunąć się jedynie tak daleko jak przesunęła się druga. Robiąc krok skrzyżny (crossover), możesz podwoić dystans jaki może przebyć twoja stopa i wciąż utrzymać równoległe do siatki ustawienie bioder.

 

Krok 6:  Hop (split step)

    Podskok pojawia się w momencie gdy twój przeciwnik rozpoczyna  zamach do przodu w celu uderzenia piłki. Pozwala ci to na przygotowanie się do startu i odczytanie intencji przeciwnika. Wykonujesz niewielki podskok i lądujesz na przednich częściach stóp tak aby ciężar ciała był równomiernie rozłożony na obydwie twoje nogi, przygotowując się do startu w dowolnym kierunku właściwą stopą. Po wykonaniu podskoku nie wyłączaj silników lądując na piętach. Musisz być gotowy do wystrzału! Nie przenoś również ciężaru ciała na jedną ze stóp w oczekiwaniu na zagranie przeciwnika w określoną stronę. Możesz się wtedy przeliczyć, gdy przeciwnik zagra niespodziewanie w drugą stronę. Błędem jest również wykonywanie serii podskoków w nadziei, że któryś z nich jest wykonany w odpowiednim momencie. Wykonaj jeden zbalansowany split step w momencie gdy przeciwnik rozpoczyna zamach do przodu a będziesz gotowy do błyskawicznego i dynamicznego startu w każdym kierunku.

    Używając tych sześciu kroków dla lepszego pokrycia kortu, będziesz poruszał się znacznie szybciej, reagował i przygotowywał do uderzenia w mgnieniu oka a twoja gra wzniesie się o jeden poziom wyżej.

 

Przyswojenie sobie powyższych zasad skutecznej gry w tenisa i poprawnej techniki uprawiania tej dyscypliny sportu bardzo przyda się na korcie. W tenisie nie chodzi przecież tylko o to, żeby umieć grać. W tym sporcie, jak w każdym innych, chodzi przede wszystkim o to by grać efektywnie! A przy okazji nie jest źle jeśli potrafi się także grać efektownie!

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz
Do góry