Jesteś tutaj
Dom > Nowości > Technika jazdy na nartach. SKRĘTY

Technika jazdy na nartach. SKRĘTY

Narciarstwo to dyscyplina sportu, która wymaga od nas dobrej techniki. Praca nad nią i szlifowanie jej trwa latami. Znacznie łatwiej nam ją przyswoić jeśli jesteśmy ogólnie sprawni fizycznie, wysportowani i wytrenowani. Nie mniej jednak podstawowe umiejętności narciarskie wytrenować musimy do perfekcji. Aby to osiągnąć trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i jeszcze raz ćwiczyć.

Podczas nauki jazdy na nartach pokonujemy następujące kroki:

  • obycie się ze sprzętem
  • nauka jazdy płużnej na wprost
  • nauka skrętów płużnych
  • przejście do jazdy równoległej 

 

Gdy opanujemy już wszystkie te elementy techniki jazdy, przystąpić możemy do nauki SKRĘCANIA na nartach. SKRĘTY to wbrew pozorom wcale nie taka błachostka. Trzeba poświęcić jej trochę czasu by dobrze ja opanować, ale warto bo na niej opiera się cała technika jazdy na nartach. 

Poniższy tekst traktuje o technice skręcania na nartach, o rodzajach skrętów narciarskich i o sensie nauki skręcania. Zapraszamy do lektury!

 

               TECHNIKA SKRĘTU    

 

 

 

1. Skręt jako podstawa jazdy na nartach

Skręt jest istotą narciarstwa alpejskiego szczególnie w wydaniu amatorskim. Na stokach spotyka się od czasu do czasu „demony prędkości” czyli narciarzy uprawiających amatorską wersję zjazdu (biegu zjazdowego), pędzących na tzw. „krechę” w dół stoku. Jednakże znakomita większość z nas świadomie a najczęściej nieświadomie uprawia slalom lub slalom gigant jadąc w dół stoku serię połączonych ze sobą skrętów. To właśnie skręt narciarski: płynne przenoszenie ciężaru z jednej strony na drugą, naprzemienne fazy spowolnienia w momencie przejścia pomiędzy skrętami a następnie przyspieszenia w fazie skrętu dają najwięcej przyjemności z jazdy i czynią jazdę na nartach czymś więcej niż tylko wysiłkiem fizycznym. Skręt narciarski pozwala kontrolować prędkość, przyspieszyć jeśli warunki na to pozwalają, czy zwolnić lub zahamować jeśli pojawi się przeszkoda. 

I w końcu sam sprzęt a więc coraz bardziej taliowane, coraz krótsze i o coraz mniejszym promieniu skrętu narty niejako wymuszają wykonywanie skrętów, w skrajnych przypadkach uniemożliwiając jazdę na wprost (spróbujcie pojechać „na krechę” na nartach slalomowych, to się sami o tym przekonacie).

Tak więc jazda na nartach to wykonywanie serii połączonych ze sobą skrętów.

 

            SKRĘT  

Upraszcza to pozornie proces nauki jazdy na nartach – aby umieć jeździć wystarczy nauczyć się skręcać. Niestety nie jest tak pięknie: skręt narciarski jest dość trudną ewolucją, wymagającą koordynacji górnej i dolnej części naszego ciała, doskonałej równowagi i dobrego prowadzenia nart. Dodatkowo w zależności od rodzaju śniegu, nachylenia stoku, warunków panujących na trasie czy rodzaju używanych nart, skręt który powinniśmy wykonać mniej lub bardziej się różni a zakres tych różnic jest dość szeroki. Zupełnie inaczej będzie wyglądał skręt na nartach off-pistowych, wykonany w świeżym śniegu na średnio nachylonym stoku a inaczej na nartach slalomowych na twardej, przygotowanej przez ratraki nartostradzie. Nawet na tych samych slalomowych nartach wykonamy inny skręt w zależności od pory dnia: łagodnie płynąc szerokimi łukami po świeżo wyratrakowanej, czerwonej trasie na rozpoczęcie dnia lub jadąc krótkimi skrętami po wymuldzonej i często podtopionej trasie na zakończenie dnia.

Z drugiej strony ewolucja sprzętu narciarskiego a więc pojawienie się nart karwingowych, które obecnie już zdecydowanie dominują na stokach i całkowicie wyparły z oferty producentów klasyczne, proste narty zjazdowe, powoduje, że pierwszy element skrętu otrzymujemy niejako w prezencie – narty karwingowe, postawione na krawędziach, skręcają „same”. To co my mamy zrobić to skoordynować ruchy naszego ciała i przenoszenie ciężaru aby tym naturalnym skrętem narty zarządzać – powodować, że narty skręcają w kierunku w którym zamierzamy i w sposób w który chcemy.

 

                                                

 

 

2. Rodzaje skrętu narciarskiego

Wyróżniamy podstawowe rodzaje skrętów:

  • Skręt stop – skręt niezbędny do zatrzymania. Jest to podstawowa umiejętność narciarska, którą nabyć trzeba by nie zrobić sobie krzywdy.
  • NW (nisko-wysoko) – skręt ten jest skrętem, w którym narty prowadzone są równolegle. Polega on na zejściu nisko na nogach przed skrętem i na wyprostowaniu nóg (wysoka pozycja) podczas skrętu. Po skręcie zchodzimy coraz niżej na nogach. Jest to bardzo płynny i bezpieczny skręt. Najczęściej jest wyraźnie i często demonstrowany przez instruktora, dlatego łatwo go opanować. Skręt ten w fazie wychodzenia w górę połączony jest ze „spychaniem” tyłów nart, a w końcowej fazie narty prowadzone są tylko na krawędziach.
  • Śmig – skręt ten polega na krótkich, szybkich i rytmicznych skrętach, które mają na celu kontrolę prędkości. Każdy skręt powinien być dynamicznie wykonany poprzez przekrawędziowanie nart i lekkie zepchnięcie tyłów nart. Podczas skrętu następuje także obniżenie pozycji i wyjście w górę tak, jak przy skręci NW, ale znacznie dynamiczniej.
  • Skręt równolegly (finalny) – wykonujemy go wyłącznie poprzez przekrawędziowanie nart. Cała górna część sylwetki jest nieruchoma (podobnie zresztą jak przy wszystkich skrętach). Impulsem skrętnym jest przerzucenie kolan do wewnątrz skrętu, co wiąże się z przekrawędziowaniem nart, które zaczynają się poruszać śladem ciętym (rysują na śniegu dwie cienkie linie). Uwaga! W tym skręcie absolutnie nie wbijamy kijów (cała góra jest luźno, nogi ugięte).

To by bylo na tyle, jeśli chodzi o podstawowe rodzaje skrętów.

Narciarze, którzy świetnie opanują te skręty mogą próbować bodycarvingu (kładzenie się na śniegu w skręcie), jazdy na jednej narcie na krawędzie oraz jazdy tyłem. Mogą też spróbować  przejść do skoków, jazdy po railach i powoli  przerzucać się na jazdę sportową (tyczki) itp.

 

           SKRĘT       Znalezione obrazy dla zapytania skręty na nartach

 

 

3. Fazy skrętu narciarskiego

Tak jak każdy podział, a szczególnie podział ewolucji ciągłych, wyróżnianie faz w skręcie narciarskim jest nieco sztuczne. Niemniej aby uporządkować spojrzenie na technikę skrętu i dzięki temu nieco ułatwić naukę jego poszczególnych elementów, podzielmy skręt narciarski na kilka faz. 

Zacznijmy od fazy, która nie jest częścią samego skrętu ale łączy kolejno następujące po sobie skręty – fazy przejścia. Faza przejścia to bardzo krótki moment pomiędzy zakończeniem poprzedniego skrętu a rozpoczęciem następnego. Na pojedynczym zdjęciu narciarza w tej fazie często trudno powiedzieć z której strony skręcił i w którą będzie kolejny skręt (to „niezdecydowanie” często wyraża się pozornie niepewną sylwetką na zdjęcie).

 

             

W fazie przejścia wyjątkowo obie narty są położone płasko na śniegu (nie zakrawędziowane) i równo obciążone, postawa zrównoważona zarówno w osi przód-tył jak i prawo-lewo, ramiona i kijki na tym samym poziomie z przodu. W zależności od sposobu przenoszenia ciężaru z jednego skrętu w drugi, które ma miejsce w tej fazie, nogi i cała sylwetka narciarza może być zgięta (technika kompensacyjna) lub wręcz przeciwnie, wyraźnie wyprostowana (technika N-W czyli nisko-wysoko).

W tej fazie może nastąpić też rotacja odciążonych nart szczególnie na bardzo stromych stokach – zdarza się to coraz częściej w technice zawodniczej.

Faza przejścia, jak sama nazwa wskazuje, prowadzi narciarza do kolejnego skrętu. Tak więc kolejna faza to zapoczątkowanie (inicjacja) skrętu. Wszystkie ruchy czy elementy skrętu, które w fazie przejścia były w stanie krótkoterminowej równowagi, można powiedzieć w stanie neutralnym, w fazie zapoczątkowania przechodzą w aktywne, dynamiczne ruchy i wyraźnie zaakcentowane elementy techniki. 

Przede wszystkim środek ciężkości narciarza przesuwa się wyraźnie w kierunku środka kolejnego skrętu co wyraża się wyraźnym już pochyleniem sylwetki narciarza w tym kierunku. Jednocześnie sylwetka narciarza albo wydłuża się, prostuje (technika kompensacyjna) albo pozostaje „wyciągnięta” (technika N-W). 

Obciążenie nart, równo rozłożone w fazie przejścia, wyraźnie koncentruje się na narcie zewnętrznej; a w osi przód-tył mocniej zostają dociśnięte przody nart. Im trudniejsze warunki (lód) tym mocniej naciskamy na przody nart w tej fazie skrętu. Narty, dotychczas leżące płasko na śniegu, zostają wyraźnie postawione na krawędziach. W zależności od rodzaju skrętu, ramiona i kijki pozostają nieruchome (w skręcie długim) lub skręt zaczynamy od wbicia kijka jeszcze mając narty zakrawędziowane w poprzednim skręcie (w skręcie krótkim).

Wszystkie ruchy, zainicjowane w początkowej fazie skrętu osiągają swoją kulminację w fazie skrętu właściwego. Ciężar ciała narciarza jest przesunięty maksymalnie do środka skrętu a sylwetka skrajnie przechylona w tym kierunku (o ile zdjęcia fazy przejścia wyglądają przeważnie mało imponująco o tyle zdjęcia zrobione w tej fazie są najbardziej dynamiczne).

W osi przód-tył środek ciężkości jest mniej więcej nad środkiem nart ewentualnie z lekkim dociśnięciem przodów.

Narty są bardzo mocno zakrawędziowane, w dynamicznym skręcie mogą być dość daleko od siebie ale ze względu na głębokie boczne pochylenie nogi są dużo bliżej siebie i często kolano nogi zewnętrznej prawie dotyka but nogi wewnętrznej. Narta (i noga) zewnętrzna dźwiga cały lub większą część ciężaru jakkolwiek na łagodniejszych stokach, przy mniejszych prędkościach i w bardziej miękkim śniegu rozłożenie ciężaru pomiędzy narty może być bardziej równomierne.

Ta faza skrętu dostarcza najprzyjemniejszych doznań: maksymalna prędkość kątowa jaką wtedy mamy daje nam poczucie pędu, mocno zakrawędziowane narty poczucie pewności ruchu a bardzo dynamiczna, „położona na boku” sylwetka wspaniałe doznania estetyczne.

Niestety wszystko co dobre kiedyś się kończy i skręt nieuchronnie przechodzi w kolejną fazę – fazę zakończenia skrętu

Tak jak skręt właściwy był pogłębieniem ruchów z fazy inicjacji skrętu, tak w fazie zakończenia mamy zjawisko odwrotne. Ciężar ciała zaczyna przesuwać się ze środka skrętu w kierunku nad narty a boczne pochylenie naszego ciała się zmniejsza.

W osi przód-tył nasz środek ciężkości albo znajduje się nad środkiem nart albo przesuwa się nieco na tyły. Narty są nadal wyraźnie zakrawędziowane ale mniej niż na szczycie skrętu i ich ugięcie wyraźnie się zmniejsza. Obciążamy nadal głównie nartę zewnętrzną ale część ciężaru jest już również na narcie wewnętrznej. Górna połowa ciała i kijki albo pozostają prawie nieruchome w skręcie długim albo następuje przygotowanie kijka do wbicia w skręcie krótkim. Faza zakończenia prowadzi nas do fazy przejścia i do kolejnego skrętu i cała zabawa zaczyna się od nowa tyle że w przeciwnym kierunku.

                                      

 

 

Skręt jest nie tylko samą podstawą jazdy na nartach, jest jeż jej nieodłącznym elementem. Skręt to najważniejszy element techniki narciarskiej, a także efektowny jej ozdobnik i przydatna umiejętność.

Naucz się perfekcyjnego skręcania na nartach, a potem przystąp do przyswajania sobie kolejnych, cennych umiejętności narciarskich.

Trenuj jazdę na nartach wraz z portalem www.bodyinfo.pl 

 

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz
Do góry