Jesteś tutaj
Dom > Nowości > Zasady i etykieta gry w GOLFA

Zasady i etykieta gry w GOLFA

Zanim nauczyć się gry w golfa, albo zanim postawisz kolejny krok na drodze golfowego rozwoju, zapoznaj się z regułami tej dyscypliny sportu. Opanowanie reguł gry w golfa to rzecz bardzo ważna, ale i na tym nauki golfa nie koniec. Poza zasadami gry liczy się jeszcze etykieta! Zapoznaj się także z etykietą gry w golfa, a poczujesz się już w pełni golfistą.

 

                     

 

 

1. Zasady gry w golfa

„Graj piłkę tak jak leży i z miejsca w jakim piłkę zastałeś. Jeżeli nie możesz zagrać piłki tak jak leży lub z miejsca, w jakim ją zastałeś, zachowaj się fair wobec siebie i innych.” Każdy, kto zamierza zacząć grać w golfa, powinien przypomnieć sobie powyższe motto angielskich sędziów golfowych.

Grę w golfa, jak i wszystko, co jest z nią związane regulują przepisy Reguły Gry w Golfa wydane przez Royal and Ancient St. Andrews w Szkocji. Przekroczenie lub złamanie reguł, świadome lub nie, skutkuje określonymi karami. Znajomość reguł gry, jak w każdym sporcie, umożliwia podjęcie przez gracza optymalnej decyzji w konkretnych okolicznościach. W golfie jest to o tyle ważniejsze, że tu gracz jest w zasadzie sędzią dla siebie. Każdy z graczy powinien dobrze rozumieć reguły, gdyż wszystkie decyzje na polu podejmuje sam i tylko on za nie odpowiada. Dla kontroli wybiera się jedynie zapisującego wynik, którym jest z reguły inny współgracz. W końcu jest to gra gentlemanów, a prawdziwy gentleman nie kłamie.

 

Do podstawowych reguł należą następujące zasady:

 • nie wolno korzystać z porad dotyczących sposobu gry, wyboru kija, odległości itp., od innych osób; jedyną osobą, z której pomocy wolno korzystać jej tzw. caddy, czyli pomocnik noszący kije (oczywiście w trakcie gry zespołowej zawodnicy tego samego zespołu mogą sobie nawzajem pomagać),
 • podczas gry można wykonywać próbne zamachy, tzw. ćwiczebne swingi; ale nie można oddawać próbnych uderzeń,
 • za uderzenie uważa się każde dotknięcie piłki kijem, a nawet zamach, którego intencją było uderzenie a kij nie trafił w piłkę,
 • Piłkę należy grać tak jak leży; nie wolno jej dotykać, polepszać jej położenia, usuwać przeszkody naturalnie przytwierdzone leżące w jej pobliży lub na jej drodze (np. rosnące trawy i krzaki, drzewa itd.)
 • Piłkę można podnieść jedynie gdy przeszkadza ona innemu graczowi oraz na greenie, gdzie można ją oczyścić; przed podniesieniem należy zawsze zaznaczyć miejsce jej położenia, tak aby odłożyć ją dokładnie w to samo miejsce.

Reguły gry w golfa są bardzo obszerne i nawet doświadczonemu golfiści może się przydarzyć, że nie wie jak należałoby się zachować w danej sytuacji. W tej sytuacji należy po prostu zachować się przyzwoicie.

 

                                                              

 

 

 

2. Przepisy gry w golfa

Przepisy gry w golfa zostały ustanowione i spisane w 1754 roku w szkockim Klubie Golfowym Royal and Ancient of St Andrews i są „bardzo” proste. Wszystko opiera się na wbiciu niewielkiej piłeczki do nieco większej (dziesięciocentymetrowej oznaczonej i widocznej z daleka wetkniętej tam chorągiewki) dziurki oddalonej od tzw. tee (miejsce startu czyli pierwszego uderzenia) o 100 do 500 m.

Gra toczy się na polu o powierzchni około 60 ha, z licznymi utrudnieniami w postaci zbiorników wodnych, drzew, krzewów, wzniesień, bunkrów czy murków (co ma urozmaicić grę i krajobraz pola) a klasyczna runda zamyka się w osiemnastu trasach zwanych dołkami. 

W zależności od odległości pomiędzy tee a dołkiem różna jest norma uderzeń przewidzianych na dołek, tzw. PAR dołka: wyróżniamy dołki PAR3 (odległość dla kobiet do 200 m, dla mężczyzn do 220 m), PAR4 (odległość dla kobiet 180-390 m, dla mężczyzn 200-450 m) lub PAR5 (odległość dla kobiet powyżej 360 m, dla mężczyzn powyżej 400 m). Suma PAR wszystkich dołków daje PAR pola – dla pól 18-dołkowych jest to najczęściej 72, co oznacza, że całe pole powinniśmy ukończyć w 72 uderzeniach.

Norma ta wyznaczona jest jednak dla graczy zawodowych. Amatorzy nie są w stanie zakończyć rundy tak niskim wynikiem. W związku z tym (dla wyrównania szans) otrzymują premię w postaci dodatkowych uderzeń czyli handicap. Jako jeden z najważniejszych wynalazków w golfie pozwala on rywalizować słabszym z silniejszymi zawodnikami umożliwiając wykonanie dodatkowych uderzeń. Handicap gracza jest weryfikowany na podstawie osiąganych przez niego wyników: im niższy handicap, tym lepszy zawodnik (zawodowcy mają HCP = 0).

Rozgrywkę wygrywa zawodnik, który umieści piłkę w dołku w najmniejszej liczbie uderzeń. Nie jest to rzecz jasna proste. Konieczne są mozolna nauka i ćwiczenia. Na specjalnym miejscu do treningu (driving range czyli golfowa strzelnica) przekonamy się, że wybijanie piłeczki dziwnie zakrzywionymi kijami to trudna umiejętność. W wielkim uproszczeniu: dopiero lata treningu sprawiają, że jest się w stanie idealnie trafić tzw.sweet spotem kija (miejscem optymalnego uderzenia) w piłeczkę golfową i sprawić, by poleciała dokładnie tam, gdzie sobie tego życzymy. Wtedy dopiero można wyruszyć z partnerami w pole.

Należy pamiętać, że o tej samej porze grę mogą rozpoczynać najwyżej cztery osoby. Każda z nich kolejno ustawia swoją piłeczkę na 1 dołku i posyła ją w kierunku dołka z obszaru tee. Jest tam zwykle dokładnie opisany teren gry i rozrysowany plan, co pozwala osobom grającym po raz pierwszy na konkretnym polu zapoznać się z topografią i przyjąć określoną taktykę gry.

Wyniki:

W golfie wyróżnia się dwa sposoby liczenia wyniku:

 • Netto – z uwzględnienim Handicapu
 • Brutto/Wynik bezwzględny- nie uwzględnia różnicy poziomu HCP zawodników

Wyniki zapisuje się jako ilość uderzeń na polu (lub na poszczególnych dołkach),wynik np. 82 oznacza, na polu PAR 72, wynik o 10 gorszy niż norma pola. Wynik takiej rozgrywki można zapisać jako +10. W przypadkuosiągnięcia lepszego wyniku, np.. 60 (dla PAR 72), możemy taką rozgrywkę zapisać jako -12. 

Formy rozgrywek zawodów golfowych:

 • Gra na uderzenia- stroke play: zwycięzcą jest gracz, który rozegrał regulaminową rundę najmniejszą liczbą uderzeń
 • Gra na dołki- match play: wygrywa gracz, który umieścił piłkę w pojedynczym dołku mniejszą ilością uderzeń

 

 

Rodzaje rozgrywek Stroke Play:

 • Indywidualny: każdy z graczy gra indywidualnie
 • Foursome: dwóch graczy gra jako partnerzy jedną piłką
 • Four-ball: dwóch graczy gra jako partnerzy, każdy z nich gra swoją piłką

 

Rodzaje rozgrywaek Match Play:

 • Pojedynczy: jeden gracz przeciwko drugiemu
 • Threesome: jeden gracz przeciwko dwóm graczom (każda ze stron gra 1 piłką)
 • Foursome: dwóch graczy przeciwko dwóm graczom (każda ze stron gra 1 piłką)
 • Three-ball: trzech graczy przeciwko sobie nawzajem (każdy gracz gra dwa osobne mecze)
 • Four-ball: lepszy wynik jednego z dwóch graczy gra przeciwko lepszemu wynikowi jednego z dwóch innych graczy
 • Best-ball: jeden gracz gra przeciwko najlepszemu wynikowi dwóch lub trzech graczy

 

Podstawowe reguły (na podstawie Rules of Golf 2008-2011)

Przed każdą grą:

 • przeczytaj reguły lokalne
 • oznacz swoją piłkę
 • policz swoje kije (wolno ich mieć maksymalnie 14)

 

Podczas Gry:

 • nie pytaj o poradę nikogo oprócz swojego partnera lub caddich, nie udzielaj porad nikomu oprócz swojego partnera
 • nie wykonuj próbnych uderzeń podczas rozgrywania dołka

 

Po skończonej grze:

 • w match play: upewnij się, że wynik meczu został podany Komitetowi
 • w stroke play: upewnij się, że twoja karta wyników została wypełniona poprawnie i oddana Komitetowi

 

                                       

 

 

 

3. Etykieta gry w golfa

 

Etykieta golfa

Pomimo faktu, że Reguły Gry w Golfa są bardzo ważne, rzeczą dużo bardziej rozpoznawaną w świecie golfa są nie reguły a etykieta. Opisuje ona zasady zachowania na polu golfowym, jest częścią tradycji golfa i powinna być bezwzględnie przestrzegana przed, w czasie i po zakończeniu rundy golfa. Ogólnie rzecz biorąc można by stwierdzić, że etykieta golfa zawiera się w stwierdzeniu:

„Nie czyń drugiemu, co Tobie niemiłe’. Nie wystarczy posiąść umiejętności dobrego swingu czy też puttowania by zostać uznanym za golfistę. Uprawianie golfa nakłada obowiązek uszanowania prawa do bezkonfliktowej gry innych. Należy również zwrócić uwagę na fakt, że etykieta golfa stanowi pierwszy rozdział Reguł Gry w Golfa, co również może świadczyć, że jest to najważniejsza część gry.

Etykieta obejmuje trzy główne tematy:

1. Kulturę na polu golfowym
2. Pierwszeństwo na polu golfowym
3. Dbałość o pole golfowe

 

Kultura na polu golfowym obejmuje kilka zagadnień:

Bezpieczeństwo

Koniec kija golfowego wprawionego w ruch wirowy i rozpędzone piłka kryją w sobie potężną dawkę energii. W bezpośrednim kontakcie mogą stać się przyczyną poważnych urazów, a nawet śmierci. Dlatego właśnie w etykiecie gry w golfa bezpieczeństwo jest niewątpliwie sprawą najważniejszą.

Przed wykonaniem uderzenia lub swingu ćwiczebnego gracz powinien się upewnić, że nikt nie stoi w pobliżu lub w takim miejscu, by mógł zostać uderzony kijem, piłką lub kamieniami, żwirem, patykami i innymi rzeczami, które można przemieścić podczas uderzenia lub swingu.

Jeżeli piłka uderzona przez gracza leci w kierunku innych graczy, uderzający ma obowiązek krzyknąć: FORE! Każdy kto słyszy taki okrzyk powinien się skulić zakładając, że jest on skierowany właśnie do niego.

Szacunek dla innych graczy

Na obszarze tee powinien znajdować się jedynie gracz wykonujący uderzenie i jego piłka. Podczas gdy jeden z graczy przygotowuje się do uderzenia i je wykonuje, pozostali powinni zachować ciszę i bezruch, aby mu nie przeszkadzać. Nie wolno uderzać piłki, jeżeli gracze w grupie poprzedzającej znajdują się w zasięgu piłki.

 

Tempo gry

\Wszyscy gracze powinni grać bez opóźnień. Szukać zagubionej piłki można max. przez 5 minut, przy czym robią to wszyscy golfiści grający w danej grupie. Natychmiast po zakończeniu dołka należy opuścić green i dopiero na następnym tee podliczyć ilość uderzeń i zapisać wynik.

Pierwszeństwo na polu golfowym to zasada, zgodnie z którą grupa trzech golfistów ma pierwszeństwo nad czwórką, dwójka graczy powinna być przepuszczona przez trzech a gracz pojedynczy nie ma pierwszeństwa i powinien przepuszczać wszystkie inne grupy. W praktyce grupa graczy grających szybciej, niezależnie od ich ilości, jest przepuszczana przez tych wolniejszych, chociażby z powodu zwykłej uprzejmości. Przepuszczenie polega na pozwoleniu grupie szybszej rozpoczęcia danego dołka pomimo, że na poprzednim to oni byli z tyłu.

Dbałość o pole golfowe przejawia się tym, że należy zawsze pozostawić je w stanie lepszym niż się je zastało, a przynajmniej nie gorszym. W praktyce sprowadza się to do następujących zachowań:

 • nierówności w bunkrach piaskowych, czyli ślady własnych stóp, piłki lub uderzenia kijem, należy zawsze zagrabić (grabie są zawsze w pobliżu),
 • naprawa darni na fairway’u, czyli odłożenie na miejsce wyrwany kijem kawałek ziemi wraz z trawą; po takiej czynności trawa przyjmie się i odrośnie,
 • wyrównywanie dziur na greenie, czyli naprawienie wgłębień powstałych w wyniku upadku piłki z dużej wysokości,
 • nieuszkadzanie greenu, czyli umiejętne poruszanie się po jego obszarze tak, aby żadne przedmioty (w tym kije, torby golfowe i Chorągiewka) nie spowodowały śladów na delikatnej w tym miejscu trawie; generalną zasadą jest, że torby golfowe, wózki i inne rzeczy pozostawia się poza obszarem greenu wchodząc na niego jedynie z putterem,
 • uważanie w czasie ćwiczebnego swingu, czyli dokonywanie próbnych zamachów w sposób, który nie spowoduje niszczenia pola opisanego w poprzednich punktach.

Wprawdzie etykieta nie przewiduje żadnych kar, jakim może podlegać gracz, nagminne jej łamanie może jednak spowodować, że komitet w czasie zawodów nada karę adekwatną do wagi przewinienia lub gracz zostanie poproszony o opuszczenie pola i nie wpuszczony na nie nigdy więcej.

 

                                

 

 

Zapoznanie się z powyższymi regułami gry pozwoli Ci zacząć przygodę z golfem „pełną gębą”. Natomiast przyswojenie sobie etykiety golfa, pomoże ci w pełni zintegrowac się z golfowym światem i stać się jego częścią. Czytaj na bieżąco www.bodyinfo.pl, a dowiesz sie o golfie wszystkiego. 

 

Dodaj komentarz

Bądź pierwszy!

Powiadom o
avatar
wpDiscuz
Do góry